Isabella Nitschke

Yoga & Coaching

Welcome to Isabella Nitschke Yoga & Coaching

(English below)

Jag är auktoriserad Ashtangayoga lärare och följer traditionen enligt Sri K Pattabhi Jois och KPJAYI i Mysore, Indien. Jag har min lärare Sharath R Jois välsignelse att lära ut första och andra serien i Ashtangayoga systemet. Utöver detta är jag också diplomerad Yogaterapeut för mental hälsa samt Coach och avslappingspedagog med många års erfarenhet i Sverige och internationellt. På denna sida hittar du min blog och lite information om mig. För att läsa mer om Ashtanga Yoga och min undervisning hänvisar jag dig till Ashtanga Yoga Malmö/Lund. Du hittar mig också regelbunted hos Astanga Yoga Köpenhamn.

Som du ser är större delen av denna hemsida på engelska. Anledningen är att nå ut till en större andel mäniskor både i Sverige och internationellt. Jag undervisar på svenska, engelska, tyska och franska. För frågor och bokningar kontakta mig via Contact.

I’m an authorized Ashtanga Yoga teacher following the lineage and tradition of Sri K Pattabhi Jois and the KPJAYI in Mysore, India. I have the blessing from my teacher Sharath R Jois to teach the Primary and Intermediate series of the Ashtanga Yoga system. In addition I am also a certified Yoga therapist for mental health, Life Coach and stress manager with many years of experience from work in Sweden and abroad. On this home page you find my blog and information about me. For more on my teaching please consult Ashtanga Yoga Malmö/Lund . I also regularly teach at Astanga Yoga Copenhagen. I teach in Swedish, English, German and French. Please contact me for questions and bookings.

Namaste

Leave a Reply

Required fields are marked *.